Nimihuijaus Abitti-kurssikokeessa

Eli kuinka opiskelijat voivat vastata kokeeseen toistensa nimillä

Posted by Janne Cederberg on Feb. 18, 2016
Categories: Infosec
Tags: abitti, digabi
Reading time: approx. 3 minute(s)

(This article is only essential for Finnish schools and is hence only available in Finnish.)

Disclaimer

Tässä artikkelissa esitetty huijausmahdollisuus ei johdu suoranaisesti YTL:stä vaan siitä yksinkertaisesta seikasta että vastauskäyttöliittymän alustana käytetään tavallista Internet-selainta. Toisena taustatekijänä on, että Abitti-järjestelmän kurssikoekäytön näkökulmasta autentikointiprosessi on haluttu tietoisesti pitää kevyenä, jotta järjestelmän käyttö olisi opettajille mahdollisimman suoraviivaista.

Tässä artikkelissa esitetty huijausmahdollisuus ei myöskään koske varsinaista ylioppilaskoetta, koska siinä autentikointiprosessi on huomattavasti tarkempi ja jokainen käyttäjä autentikoidaan valvojan toimesta ja henkilöllisyystodistusta ja varmistuskoodeja käyttäen.

Taustaa

YTL:n Abitti-järjestelmän käyttäminen koulun arjessa ja kurssikokeissa on suotavaa/tärkeää, jotta opiskelijat tottuvat järjestelmän käyttöön ja saavat näin harjoitusta ennen ensimmäisiä sähköisiä ylioppilaskokeita syksyllä 2016.

Ylioppilaskoetilanteessa koejärjestelmään kirjautuminen on tarkasti valvottua ja valvojat varmistavat henkilöllisyystodistuksen ja varmistustunnusten avulla, että kukin opiskelija kirjautuu järjestelmään omalla nimellään. Kuitenkin arkikäytössä koeviikoilla tms. valvontakäytänne on helposti löysempää jo pelkästään ajansäästämissyistä.

Mikäli Abitti-järjestelmää käytetään kurssikokeessa tai muun arvioitavan kurssisuorituksen toteutusalustana ja koetilanteen valvoja ei ole tarkkana, on opiskelijoilla mahdollisuus vastata kokeeseen esim. toistensa nimillä.

YTL:n puolelta Abitti-järjestelmän kurssikoekäyttö on haluttu tehdä kynnykseltään mahdollisimman matalaksi ja siitä syystä käyttöön liittyvä autentikointiprosessi kurssikoekäytössä on minimaalinen. Tästä kuitenkin seuraa tämän artikkelin käsittelemä nyanssi, joka on hyvä huomioida Abitti-kurssikokeita pidettäessä.

Huijausmahdollisuus

HUOM! Alla olevalla videolla kuvattu huijausmahdollisuus jountaa juurensa Internet-selainten normaaleihin ominaisuuksiin. Koska Abitti-järjestelmässä koevastaaminen tehdään selainkäyttöliittymän kautta, ovat selaimen mahdollistamat ominaisuudet (kuten F12-napin painamisella aukeava kehittäjätila) käytettävissä:

*(Videon äänenlaatu ei ole paras mahdollinen, koska minulla ei ollut kondensaattorimikrofonia mukana nauhoitushetkellä.)*

Kuinka ongelmalta voi suojautua?

Edellä kuvatulta nimihuijausmahdollisuudelta voi suojautua ainakin seuraavilla tavoilla:

 1. Valvo jokaisen opiskelijan kirjautuminen Abitti-koejärjestelmään, ts. tunne jokainen opiskelijasi nimeltä ja naamalta (tai pyydä henkkarit) ja katso että jokainen todella kirjoittaa oman etu- ja sukunimensä koejärjestelmään kirjautuessaan TAI
 2. Tarkista opiskelijoiden Abitti-järjestelmään kirjauduttua, että ruudulla näkyvä nimi ja “koneen ääressä oleva naama” täsmäävät:
  • Tarkistaminen tulee tehdä siten, että ennenkuin käyttäjän ruudulla näkyvään nimitietoon luotetaan, on opiskelijan vastauskäyttöliittymä päivitettävä/ladattava uudestaan painamalla näppäimistöltä F5 tai Ctrl+R tai klikkaamalla hiirellä osoiterivin lopussa olevaa “uudelleenlatauskiertonuolta”.
 3. Opiskelijoille jaetaan jotkut henkilökohtaiset varmistusnumerot/-koodit/-tiedot, jotka kukin opiskelija vastaa kokeen ensimmäiseen “kysymykseen” ja opettaja kokeen tarkastus-/pisteytysvaiheessa varmistaa, että kukin opiskelija on syöttänyt hänelle kuuluvan varmistetiedon.
  • Opettaja joutuu tällöin generoimaan tarvittavat tunnisteet itse esim. taulukkolaskentaohjelmalla

Kuinka koulun laajuinen langaton Abitti-verkko edesauttaa huijaamista

Mikäli koulussa on toteutettu yksi koulun laajuinen Abitti-käyttöön tarkoitettu langaton verkko, on tällä muutamia huomionarvoisia lieveilmiöitä:

 1. Koska verkon salasana on käytännössä kaikkialla/kaikille opiskelijoille sama tai sitä ei ole ollenkaan, kuka tahansa opiskelija mistäpäin tahansa verkon kantaman alueelta voi liittyä ko. verkkoon. Tästä seuraa mm. että:
  • Mikäli joku opettaja pitää hyvin saman tyylisen kokeen kahdelle eri ryhmälle vaikkapa peräkkäisinä päivinä, voi kuka tahansa opiskelija käydä katsomassa aiemman kokeen kysymykset vaikka koulun aulassa istuessaan ja kirjoittaa kysymykset itselleen muistiin. Tätä varten opiskelija voi käynnistää Abitti-järjestelmän virtuaalikoneeseen ja halutessaan ottaa esimerkiksi ruudunkaappauskuvia kysymyksistä ja tarkastella mahdollisesti jaettuja oheisaineistoja.
  • Tällaista toimintaa on käytännössä mahdoton estää ellei kokeisiin ole YTL:n toimesta toteutettu opiskelijoille suunnattua koekohtaista liittymissalasanavaatimusta.
 2. Opiskelijat voivat vastata toistensa nimillä mistäpäin koulua tahansa elleivät kaikkien samaa koeverkkoa käyttävien kokeiden valvojat ole “hereillä”.

Monen samaa KTP:ta käyttävän Abitti-kokeen koekohtaiset salasanat?

Mikäli YTL toteuttaisi samalta koetilapalvelimelta suoritettavan monen yhtäaikaisen Abitti-kokeen tilanteeseen koekohtaisen salasanavaatimuksen, kaventaisi tämä huijausmahdollisuuksia. YTL:n fokus on kuitenkin ensisijaisesti YO-kokeessa tarvittavissa ominaisuuksissa, joten voi olla ettei tällaista salasanakyselyä toteuteta Abitti-järjestelmän kurssikoekäyttöä varten. Tai sitten totetutetaan.

Kuinka Nettiniilo-laite pienentää huijausriskiä

Abitti-järjestelmän käytön avuksi tarkoitettu Nettiniilo-laite mahdollistaa opiskelijoille Abitti-koetta varten tarjottavan langattoman verkon salasanan muuttamisen hyvin pienellä vaivalla pari minuuttia ennen kokeen alkua.

Jos käytettävän langattoman verkon salasana on juuri vaihdettu ja voimassaoleva salasana kerrottu vain koetilassa oleville opiskelijoille, kaventuvat opiskelijoiden huijaus- ja saman opettajan rinnakkaisryhmän kokeen “tirkistelymahdollisuudet” huomattavasti. Samassa tilassa/kokeessa olevat opiskelijat voivat edelleen vastata toistensa nimillä (ja tämä mahdollisuus on myös kaapeliyhteyksillä Abitti-kurssikoeverkko luotaessa), mutta ongelma on estettävissä esimerkiksi yllä listattujen suojautumisohjeiden kohdan 2 tavalla.

Kommentteja tai kysyttävää?

Mikäli sinulla on kysyttävää tai en ole mielestäsi maininnut jotain oleellista asiaa tai olen esittänyt jonkun asian mielestäsi virheellisesti, kommentoithan ystävällisesti alle.

comments powered by Disqus